La reconquesta de Mallorca

Fa pocs dies que vaig començar a conèixer tota aquesta historieta de doblatges de pel·lícules en mallorquí i la veritat és que no té pèrdua. Us deixo un que em va fer gràcia en especial.Any 1229, Mallorca es troba baix el domini dels musulmans. Els mallorquins convertits en esclaus a la força estan sotmesos a la voluntat tirana dels invasors. És llavors quan arriba a la illa de Mallorca el rei en Jaume I.

-On estan es putes moros?

-Sa illa de Mallorca es nostra al igual que Al Andalus i vos pensau que voltros quatre, replegats infels, ens fareu fora d’aquí.

- Tú creus que feim bé d’engegar els moros d’aquí?
- I claro que sí, saps que hi van de forts?

- Ara mateix agafareu es trastos i vos anireu d’aquí

-El Mallurca es nostra
-El Mallurca? AIXÒ ÉS MALLORCA!

D’aquí no mos mourà ni Cristo, sa reconquesta ha començat i els hi donarem a tots pes cul. Els enviarem a tots cap a Àfrica i qui no estigui d’acord.. també rebrà!

Mallorquins, que me sentiu? Aquest se cagaran. Cagondeu de moros dels collons! Hi ha per tot! Batuadeu!
Adeu, ja hi tornareu a emprenyar!!!